Ostukorv 0.00

Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad aadressil www.atelierduree.com asuva poe kliendi (edaspidi ‘Klient’) ja müüja Atelier Duree OÜ, Väike-Karja 7-10,10140 Tallinn, Eesti, äriregistri kood 14695916, telefon: +372 52 70 703, e-mail: info@atelierduree.com, vahel toodete ostmisel.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.atelierduree.com e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtiv võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3 Atelier Duree OÜ e-pood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.atelierduree.com

Klient vastutab selle eest, et ta oleks kursis  Atelier Duree OÜ e-poe tingimuste muudatustega, mis puudutavad tema õigusi või kohustusi. Kõik muudatused hakkavad kehtima koheselt pärast nende avaldamist e-poes. Kui Klient pärast nende muudatuste avaldamist Atelier Duree OÜ e-poodi külastab, nõustub ta automaatselt viimati muudetud ja kehtivate tingimustega.

2. Hinnainfo

2.1 Kõik Atelier Duree OÜ e-poe hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2 Toodete saatmine on Eesti piires kliendile tasuta.

2.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja saabumiseni (2 päeva pärast tellimuse esitamist).

2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Kliendi  ja Atelier Duree OÜ e-poe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.5 Atelier Duree OÜ e-poel on õigus müügihindu muuta. Need muudatused avaldatakse e-poes www.atelierduree.com

3. Tooted ja tellimine

3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2 Tellimuse esitamiseks klikkige kõigepealt Ostukorvi lehel oleval lingil ‘Edasi Maksma’.

3.3 Täitke maksmise lehel olevad nõutud väljad, valige sobiv kohaletoimetamise meetod, tutvuge veebilehe müügitingimustega ja seejärel klikkige ‘Olen lugenud ja nõustun veebilehe müügitingimustega’. Edasi valige ‘Esita tellimus’. Teie poolt sisestatud e-posti aadressile saadetakse arve, mille palume tasuda hiljemalt kahe päeva jooksul peale tellimuse esitamist.

3.4 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.5 Saadame teile e-maili arvega (sh. tellimuse numbri) kinnitamaks, et oleme teie tellimuse kätte saanud (“Kinnitus”). Kinnitus saadetakse teie poolt antud e-maili aadressile.

3.6 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9.00−17.00.

3.7 Atelier Duree OÜ e-pood on rakendanud mõistlikke meetmeid, et oma tooteid e-poes olevatel fotodel ja teistel piltidel võimalikult tõepäraselt kujutada; mõned tooted võivad ekraani fototehnika tõttu paista veidi suuremana või väiksemana kui nad tegelikult on. Mõned tooted võivad olla piltidel kujutatud suuremana kui nad tegelikult on, et kõik detailid hästi näha oleksid või väiksemad, et terve toode hästi välja paistaks. Lisaks olenevad ekraanil nähtavad detailid (muster, värv, tekstuur jne) teie arvuti monitorist ja seetõttu võivad toote detailid erineda ekraanil nähtust.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub Atelier Duree OÜ e-pood andma Kliendile üle olemasoleva, valmistatava või Atelier Duree OÜ e-poe poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile, Klient aga kohustub Atelier Duree OÜ e-poele tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, tühistatakse 2 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3 Müügileping jõustub pärast Kliendi tehtud makse laekumist Atelier Duree OÜ e-poe pangakontole.

5. Muudatused ja tühistamine

5.1 Kui soovite oma tellimuse tühistada või seda muuta, saatke e-mail aadressile info@atelierduree.com

6. Kohaletoimetamine

6.1 Kohaletoimetamise tähtajad kehtivad alates hetkest, kui makse tellimuse eest laekub e-poe pangakontole.

6.2 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb tellimuse vormistamisel hoolikas olla ja esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

6.3 Kui tellimust ei ole võimalik täita, võtab Atelier Duree OÜ e-poe töötaja Kliendiga ühendust ja pakub talle uut kohaletoimetamise aega või võimalust asendada tellitud toode teise, sarnase hinna ja kvaliteediga tootega või tagastab Kliendile raha.

6.4 Atelier Duree OÜ e-pood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Atelier Duree OÜ e-pood ei saanud ette näha ega mõjutada.

7. Kauba tagastamise  ja vahetamise õigus

7.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

Kliendil ei ole taganemisõigust, kui tooted on kliendile kohandatud, st tooted on valmistatud Kliendi poolt avaldatud mõõtude ja tingimuste järgi.

Selleks, et e-pood saaks toote tagastamist käsitlema hakata, peab Klient saatma vabas vormis avalduse e-maili aadressile info@atelierduree.com p-s 7.1 nimetatud tähtaja jooksul.

7.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

7.3 Palume alles hoida paki saatmist tõestav dokument (jälgimisnumber). Klient vastutab kõikide toodete eest seni, kuni Atelier Duree OÜ e-pood on need kätte saanud.

7.4 Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

7.5 Tagastatav toode peab olema puudusteta, täiskomplektne, siltidega, originaalpakendis ja kasutusjälgedeta, et tagada täielikku tagasimakset.

7.6 Kõik tagasimaksed teostatakse 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saamisest. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva toote tagasi saanud. Pärast tagastatud toote kättesaamist saadetakse Kliendile e-maili teel kinnitus.

7.7 Tagastamisel kantakse raha samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumin

7.8 Tagastamisega kaasnevad transpordikulud kannab Klient.

Kõik tagastatavad tooted palume saata järgmisel aadressil:

Saaja: Atelier Duree OÜ

Väike-Karja 7-10

10140 Tallinn

Eesti

e-mail: info@atelierduree.com

Tel: +372 52 70 703

8. Vääramatu jõud

8.1 Atelier Duree OÜ e-pood ei vastuta Kliendile tekitatud kahju või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Atelier Duree OÜ e-pood ei saanud ette näha või mõjutada.

10. Pretensioonide esitamise kord

10.1 Atelier Duree OÜ e-pood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe 2 jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.

10.2 Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda 2 kuu jooksul Atelier Duree OÜ e-poe poole, esitades koos kaubaga ka arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

10.3 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Atelier Duree OÜ e-pood ja Klient omavahel kokku.

10.4 Atelier Duree OÜ e-pood ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

10.5 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-maili aadressile info@atelierduree.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

10.6 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

10.7 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

11. Kliendi õigus pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole

11.1 Kui e-pood on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse Tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu või kohtule. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed leiate Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduge Euroopa Liidu Tarbijate nõustamiskeskusse.

Ostukorvis ei ole tooteid.